Doradztwo gospodarcze odszkodowań

Pamiętaj
Nie zawsze upadłość musi się kończyć likwidacją firmy
Upadłości

Często jest tak, że upadłość kojarzona jest z całkowitą likwidacją przedsiębiorstwa, miejsc pracy i unicestwieniem firmy. Są oczywiście i takie przypadki, jednak my postrzegamy proces upadłościowy, zarówno układowy jak i likwidacyjny jako sposób na zrestrukturyzowanie przedsiębiorstwa i danie mu możliwości dalszego funkcjonowania.
  • Doradzimy Ci kiedy złożyć wniosek upadłościowy, aby był on skuteczny i zapewnił Ci ochronę.
  • Doradzimy, o jaką formę upadłości należy zabiegać.
  • Przygotujemy komplet dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia upadłości.
  • Przygotujemy i poprowadzimy negocjacje z wierzycielami.
  • Zadbamy o Twoje interesy w kontaktach z Syndykiem i Sądem Upadłościowym.

Zapewniamy pełną dyskrecje i zachowanie poufności rozmów i działań.

    © 2010 Dromax     źródło grafiki herbu: Wikipedia     by Twórcy.pl