Doradztwo gospodarcze odszkodowań

Pamiętaj
Czasami obiektywne spojrzenie z zewnątrz na Twoją firmę pozwala zauważyć to, czego właściciele i zarząd nie widzą. Na nas możesz liczyć.
Restrukturyzacje
  • Restrukturyzacja firmy są to gwałtowne zmiany w aktywach, pasywach lub organizacji firmy. Celem restrukturyzacji jest stworzenie przesłanek do wzrostu wartości przedsiębiorstwa.
  • Restrukturyzacja naprawcza polega na wprowadzaniu zmian, które mają naprawić przedsiębiorstwo w celu ustabilizowania jego funkcjonowania, oraz osiągnięcia zysku. Jest to najtrudniejszy rodzaj restrukturyzacji do przeprowadzenia.
  • Restrukturyzacja rozwojowa jest najczęściej naturalnym następstwem restrukturyzacji naprawczej. Kierownictwo kończąc restrukturyzację naprawczą przechodzi do podejmowania decyzji, zmierzających do dalszego rozwoju firmy.
  • Pomożemy Ci zdiagnozować problem, oraz określić cel i najlepszą drogę jaką należy do niego dążyć.

Zapewniamy pełną dyskrecje i zachowanie poufności rozmów i działań.

    © 2010 Dromax     źródło grafiki herbu: Wikipedia     by Twórcy.pl