Doradztwo gospodarcze odszkodowań

Pamiętaj
Aby zmiany wprowadzane w Twojej firmie były skuteczne, musi być zachowana procedura ich wprowadzania. Na nas zawsze możesz liczyć
Zmiany w Twojej firmie
  • Jeżeli chcesz zmienić nazwę firmy, statut, zakres działalności lub cokolwiek innego, wymaga to przygotowania odpowiednich dokumentów i przeprowadzenia procedury rejestracji zmian.
  • Jeżeli chcesz zmienić stan posiadania swoich akcji lub udziałów, podnieść kapitał zakładowy lub go obniżyć, wymaga to również przygotowania odpowiednich dokumentów oraz przemyślanego i zaplanowanego działania.
  • Doradzimy, jak przeprowadzić wszystkie operacje zmian, pomożemy przygotować dokumenty, złożymy je w Twoim imieniu.
  • W imieniu zarządu i we współpracy z nim przygotujemy dokumenty niezbędne dla odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników lub Akcjonariuszy.
  • Przygotujemy i poprowadzimy w twoim imieniu Zgromadzenie Wspólników lub Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zapewniamy pełną dyskrecje i zachowanie poufności rozmów i działań.

    © 2010 Dromax     źródło grafiki herbu: Wikipedia     by Twórcy.pl