Kancelaria odszkodowań

Pamiętaj
Zasadą działania instytucji zobowiązanych do wypłaty odszkodowania jest minimalizowanie wypłacanych świadczeń. Pozwól, by reprezentowały Cię osoby, które mają szeroką wiedzę o przysługujących Ci świadczeniach.
Ważne sprawy

Zbieraj wszystkie dokumenty związane z powstałą szkodą, a w szczególności:
  • dokumenty obrazujące koszty związane naprawą pojazdu, jego holowania z miejsca wypadku, jego dozoru i zabezpieczenia, protokóły i notatki policji.
  • dokumenty obrazujące koszty związane z leczeniem, rachunki za leki i leczenie, rachunki związane z poniesionymi kosztami transportu, dowody opłat ponoszonych w związku z wypadkiem,
  • zaświadczenia lekarskie, dokumenty wystawiane przez placówki służby zdrowia, opinie, orzeczenia, wypisy ze szpitali i sanatorium, dokumentację z placówek rehabilitacyjnych,
  • kopiuj wszystkie dokumenty związane z powstałą szkodą, w miarę możliwości nie oddawaj oryginałów dokumentacji,
  • zbieraj dokumenty przedstawiające wysokość osiąganych przed zdarzeniem dochodów oraz gromadź wszystkie potwierdzenia strat jakie poniosłeś w związku z wypadkiem, na przykład umowy, których w wyniku wypadku nie mogłeś zrealizować,
  • zgromadź dane świadków wypadku.


Zasadą działania instytucji zobowiązanych do wypłaty odszkodowania, jest minimalizowanie wypłacanych świadczeń. Pozwól, by reprezentowały Cię osoby, które mają szeroką wiedzę o przysługujących Ci świadczeniach. Towarzystwa Ubezpieczeniowe zatrudniają wielu prawników, których celem jest działanie na ich korzyść.

Bardzo często ugoda podpisana z Towarzystwem Ubezpieczeniowym uniemożliwia dochodzenie pełnego odszkodowania. Jeżeli doszło do podpisania niekorzystnej dla Ciebie ugody możemy ją zweryfikować i sprawdzić czy możliwe jest dochodzenie pełnego odszkodowania.

Pamiętaj, że przedstawiciele firm ubezpieczeniowych działają wyłącznie na korzyść Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Nie podpisuj dokumentów, których nie rozumiesz i nie ufaj wyjaśnieniom pracownika firmy ubezpieczeniowej! W przypadku najmniejszych wątpliwości skontaktuj się z nami. Zapewniamy profesjonalną obsługę i gwarantujemy, że Twoje interesy będą należycie reprezentowane. Na zgłoszenie swojego roszczenia masz 3 lata ale istnieją przypadki, w których dochodzenie odszkodowania możliwe jest po upływie dłuższego okresu.

By mieć jasny obraz swojej sytuacji, skonsultuj ją z nami.

    © 2010 Dromax     źródło grafiki herbu: Wikipedia     by Twórcy.pl