Kancelaria odszkodowań

Pamiętaj
Dochodzimy odszkodowań z każdego typu umowy ubezpieczenia. Ochrona twoich praw to nasze zadanie
Sposób działania

Doradzamy jak udokumentować poniesione straty i utracone w wyniku zdarzenia przedmioty, aby uzyskane odszkodowanie obejmowało wszystkie przewidziane obowiązującym prawem świadczenia. Reprezentujemy poszkodowanych przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym lub innymi podmiotami zobowiązanymi do wypłaty odszkodowania. W przypadku braku możliwości polubownego zakończenia likwidacji szkody, nasi prawnicy poprowadzą w imieniu poszkodowanego sprawę w Sądzie.

W Twoim imieniu uzyskamy odszkodowanie w przypadku:
  • wypadku komunikacyjnego, wypadku w pracy lub na wakacjach,
  • kradzieży lub zniszczenia twojego mienia,
  • kradzieży lub zniszczenia pojazdu,
  • zdarzeń takich jak pożar, huragan, powódź, zalanie, wandalizm,
  • potrzeby zwrotu kosztów pogrzebu lub uzyskania renty alimentacyjnej,
  • błędu lekarza, błędu w sztuce lekarskiej,
  • zaniedbania Placówki Medycznej, powodującego skutki np. zakażenia szpitalnego.

    © 2010 Dromax     źródło grafiki herbu: Wikipedia     by Twórcy.pl