Kancelaria odszkodowań

Pamiętaj
Zajmujemy się wypadkami, które miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lub nawet 10 lat
Nasi klienci

W wielu przypadkach Towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają znikomą część odszkodowania. Zaniżają kalkulacje i stawki. Dokonamy w twoim imieniu zgłoszenia szkody, poprowadzimy proces likwidacji szkody, wykonamy kalkulację kosztów naprawy. Będziemy dochodzić w Twoim imieniu rekompensaty z tytułu zaniżonej wypłaty. Będziemy dochodzić zwrotu kosztów naprawy, leczenia, utraconych zarobków, renty i innego zadośćuczynienia w wyniku doznanej szkody.

Reprezentujemy osoby, które dochodzą odszkodowania lub innego świadczenia wynikającego z każdego typu umowy ubezpieczenia. Pomagamy osobom, które chcą zgłosić swoje roszczenia, lub którym zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodowania.

Roszczenia poszkodowanego przedawniają się po 3 latach, a w niektórych przypadkach dopiero po 10. Jeżeli nie możesz przyjść do nas, skontaktuj się, my przyjdziemy do Ciebie.

Art. 415 Kodeksu Cywilnego - Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

    © 2010 Dromax     źródło grafiki herbu: Wikipedia     by Twórcy.pl